BANK INSPIRACJI

Przedstawiamy Państwu kilkadziesiąt inspiracji -“dobrych praktyk” projektów, które były realizowane od roku 2018  na obszarze województwa lubuskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, sfinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego.

Ale czym właściwie są tzw. „dobre praktyki” ?

Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, które zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, przy czym jest trwałe i powtarzalne. Dobrze opisane, przedstawione mogą stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez inne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające samodzielnie lub z tzw. Patronem.

Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania, które mogą posłużyć  jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw, wydarzeń, spotkań, szkoleń czy warsztatów. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu i ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty. Jako Operatorzy wspieramy  ideę upowszechniania dobrych praktyk  realizatorów projektów.

Przedstawiamy Państwu publikacje pn. „Dobre praktyki – inicjatywy dofinansowane w ramach mikrodotacji FIO w latach 2018 -2023

Publikacja będzie na bieżąco aktualizowana o kolejne inspiracje godne naśladowania.

Zachęcamy do lektury!!