Dla młodych NGO

WEBINARIA DLA MŁODYCH NGO 2023:

  1. Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Księgowość i sprawozdawczość NGO’s” 20.09.2023

2. Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Pozyskiwanie środków na działalność poza grantami” 21.09.2023

3. Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Zatrudnienie w NGO’s +wolontariat” 28.09.2023

4. Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Partycypacja publiczna, współpraca z JST” 02.10.2023

5. Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy w JST” 06.10.2023

6.Nagranie z webinarium dla młodych NGO „Współpraca z mediami, przeprowadzanie kampanii medialnych”

2022 Webinaria dla młodych NGO:

1.Księgowość i sprawozdawczość NGO’s  -02.09.2022 r.

2. Pozyskiwanie środków na działalność (poza grantami) – 09.09.2022 r.

3. Zatrudnianie w NGO +wolontariat – 16.09.2022 r.

4. Partycypacja publiczna, współpraca z JST – 23.09.2022 r.

5. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy w JST – 27.09.2022

6. Współpraca z mediami, przeprowadzanie kampanii medialnych -29.09.2022

2021Webinaria dla młodych NGO:

1. Księgowość i sprawozdawczość NGO’s  – 17.11.2021 r. 
Formy księgowości, rodzaje i terminy sprawozdań, zeznań podatkowych CIT, PIT

2. Pozyskiwanie środków na działalność (poza grantami) –18.11.2021 r. 
Składki członkowskie, darowizny, działalność odpłatna, działalność gospodarcza, 1%,
fundraising.

3. Zatrudnianie w NGO’s + wolontariat – 22.11.2021 r. godz. 13:30
Formy zatrudnienia w projektach i poza projektami, dokumentacja pracownicza, wolontariat
krótko i długoterminowy, obowiązki i uprawnienia wolontariuszy, wolontariat w projektach,
księgowanie wolontariatu.

4. Partycypacja publiczna, współpraca z JST – 25.11.2021 r. 
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, konsultacje społeczne, w tym
konsultacje uchwały budżetowej, Petycje, inicjatywa lokalna.

5. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy w JST –29.11.2021 r.- godz. 13:30
Organizacja konkursów ofert w jednostkach samorządu terytorialnego, wzór wniosku
projektowego, wymogi, zasady, wkład własny, wnioski w trybie pozaprojektowym w
jednostkach samorządu terytorialnego.

6. Współpraca z mediami, przeprowadzanie kampanii medialnych – 30.11.2021 r. godz. 13:30
Jak tworzyć informacje prasowe, tworzenie baz danych mediów, wykorzystywanie mediów
społecznościowych i platform internetowych do nieodpłatnego promowania działań,
kampanie mailingowe.