Wademekum

ZASADY REALIZACJI -GRUPY NIEFORMALNE SAMODZIELNE

PROMOCJA

DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

ZAWIERANIE UMÓW O DZIEŁO PRZEZ NGO

 

ZAWIERANIE UMÓW W PROJEKCIE W PRZYPADKU GRUP NIEFORMALNYCH

ZAWIERANIE UMÓW ZLECENIA PRZEZ NGO