Webinaria

Terminy WEBINARIÓW DLA PRZEDSTAWICIELI GRUP NIEFORMALNYCH:

1. Możliwości finansowania inicjatyw społecznych, podstawy opracowania małego projektu- 08.10.2021 godz. 16.30

https://app.livewebinar.com/104-007-957

2. Realizacja małego projektu, monitorowanie i rozliczenie- 15.10.2021 godz. 15.30

https://app.livewebinar.com/533-302-693

3. Współpraca grup inicjatywnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi –22.10.2021 godz. 15:30

https://app.livewebinar.com/267-070-621  

4. Silny Lider Grupy Nieformalnej oraz

5. Pobudzenia aktywności społecznej, promocja inicjatyw w środowiskach lokalnych oraz w sieci

12.11.2021 godz. 15:30

https://app.livewebinar.com/384-045-897

6.  Możliwości formalizowania się grup nieformalnych i zarys zasad działalności organizacji pozarządowej na przykładzie stowarzyszenia- 19.11.2021 godz. 15:30

https://app.livewebinar.com/732-067-952

Terminy WEBINARIÓW DLA MŁODYCH NGO:

1. Księgowość i sprawozdawczość NGO’s  – 17.11.2021 r. godz. 13:30
Formy księgowości, rodzaje i terminy sprawozdań, zeznań podatkowych CIT, PIT

https://app.livewebinar.com/717-259-979


2. Pozyskiwanie środków na działalność (poza grantami) –18.11.2021 r. godz. 13:30
Składki członkowskie, darowizny, działalność odpłatna, działalność gospodarcza, 1%,
fundraising.

https://app.livewebinar.com/120-305-539


3. Zatrudnianie w NGO’s + wolontariat – 22.11.2021 r. godz. 13:30
Formy zatrudnienia w projektach i poza projektami, dokumentacja pracownicza, wolontariat
krótko i długoterminowy, obowiązki i uprawnienia wolontariuszy, wolontariat w projektach,
księgowanie wolontariatu.

https://app.livewebinar.com/847-668-174


4. Partycypacja publiczna, współpraca z JST – 25.11.2021 r. – godz. 13:30
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, konsultacje społeczne, w tym
konsultacje uchwały budżetowej, Petycje, inicjatywa lokalna.

https://app.livewebinar.com/956-884-094


5. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy w JST –29.11.2021 r.- godz. 13:30
Organizacja konkursów ofert w jednostkach samorządu terytorialnego, wzór wniosku
projektowego, wymogi, zasady, wkład własny, wnioski w trybie pozaprojektowym w
jednostkach samorządu terytorialnego.

https://app.livewebinar.com/797-295-685


6. Współpraca z mediami, przeprowadzanie kampanii medialnych – 30.11.2021 r. godz. 13:30
Jak tworzyć informacje prasowe, tworzenie baz danych mediów, wykorzystywanie mediów
społecznościowych i platform internetowych do nieodpłatnego promowania działań,
kampanie mailingowe.

https://app.livewebinar.com/915-215-190

Terminy mogą ulec zmianie, webinaria będą odbywać się w godzinach popołudniowych, na 3 dni przed każdym spotkaniem otrzymają Państwo informację mailową wraz z linkiem – aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć w link i podać swoje imię.