Dla grup nieformalnych

WEBINARIA 2023

1.Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych „Po pierwsze lider” 19.09.2023 r.

2. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych pt. „Jakie projekty może realizować grupa?” 21.09.2023

3. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych pt. „Mamy pomysł i co dalej?” 28.09.2023

4. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych pt. „Realizacja, promocja, monitoring i sprawozdawczość” 02.10.2023

5.Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych pt. ” Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego” 04.10.2023

6.Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych pt. „Korzyści i obowiązki związane z formalizacją grup nieformalnych” 10.10.2023

WEBINARIA 2022

  1. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych „PO PIERWSZE LIDER” 23.08.2022

2. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych: „JAKIE PROJEKTY MOŻE REALIZOWAĆ GRUPA NIEFORMALNA?” 25.08.2022

3. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych: „MAMY POMYSŁ I CO DALEJ?” 30.08.2022

4. Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych: „REALIZACJA PROJEKTU” 09.09.2022

5 Nagranie z webinaru dla grup nieformalnych: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego” 16.09.2022

6 „Korzyści i obowiązki związane z formalizacją” 30.09.2022

WEBINARIA 2021

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 08.10.2021 r. pt. „Możliwości finansowania inicjatyw społecznych, podstawy opracowania małego projektu”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 15.10.2021 r. pt. „Omówienie sprawozdania

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 22.10.2021 r. pt. „Współpraca grup inicjatywnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 12.11.2021 pt. „Silny Lider Grupy Nieformalnej” oraz „Pobudzenia aktywności społecznej, promocja inicjatyw w środowiskach lokalnych oraz w sieci”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 19.11.2021 r. pt. „Możliwości formalizowania się grup nieformalnych i zarys zasad działalności organizacji pozarządowej na przykładzie stowarzyszenia