Dla grup nieformalnych

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 08.10.2021 r. pt. „Możliwości finansowania inicjatyw społecznych, podstawy opracowania małego projektu”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 15.10.2021 r. pt. „Omówienie sprawozdania

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 22.10.2021 r. pt. „Współpraca grup inicjatywnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 12.11.2021 pt. „Silny Lider Grupy Nieformalnej” oraz „Pobudzenia aktywności społecznej, promocja inicjatyw w środowiskach lokalnych oraz w sieci”

Nagranie z webinarium dla grup nieformalnych – 19.11.2021 r. pt. „Możliwości formalizowania się grup nieformalnych i zarys zasad działalności organizacji pozarządowej na przykładzie stowarzyszenia